czwartek, 12 stycznia 2012

Port Praski

Nowa inwestycja w samym sercu Pragi budzi liczne zastrzeżenia mieszkańców.
Z jednej strony niepokoi ich zamiar zlikwidowania części terenów zalesionych objętych ochroną, z drugiej zaś nadmierna, ich zdaniem gęstość zabudowy tego niewielkiego terenu.
Na początku 2012 r. senator Marek Borowski  przekazał swoją opinię w tej sprawie dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
Sprawa Portu Praskiego w dalszym ciągu znajduje się w obszarze zainteresowania senatora.