wtorek, 12 listopada 2013

Rewitalizacja Pragi - spotkanie warsztatowe w ratuszu Pragi Północ

12 listopada senator Marek Borowski wziął udział w kolejnym warsztacie przygotowującym prawobrzeżną część Warszawy do procesu rewitalizacji. Spotkanie pod przewodnictwem wiceprezydenta Michała Olszewskiego odbyło się w ratuszu Dzielnicy Praga Północ i miało na celu stworzenie listy najpilniejszych potrzeb tego obszaru. Do dyskusji zostali zaproszeni przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, działających na Pradze. Bazą do dyskusji była diagnoza opracowana przez Urząd Miasta w oparciu o najważniejsze wskaźniki socjalne i ekonomiczne. Senator Marek Borowski zaapelował do władz miasta o jak najszybsze przygotowanie długofalowego Programu Rewitalizacji oraz znaczne zwiększenie nakładów finansowych na prawobrzeżną część Warszawy.

Informacje na temat  terminów kolejnych konsultacji oraz dokument pt.: "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ" są zamieszczone na stronie:
http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-o-rewitalizacji

piątek, 8 listopada 2013

V edycja "Sztafety Pokoleń" - Święto Niepodległości na Pradze Północ

8 listopada młodzież z Pragi Północ uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowym im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka przy ul. Szanajcy zorganizowano uroczystości z udziałem władz Dzielnicy, kombatantów oraz uczniów szkół średnich. Wspomnienie święta narodowego było okazją do przekazania przez licealistów z  LO im. Ruy Barbosy Aktu Przekazania Sztafety Pokoleń - inicjatywy mającej na celu kultywowanie wartości patriotycznych w praskich szkołach.
W uroczystości wziął udział senator Marek Borowski.