czwartek, 13 marca 2014

Półfinał Konkursu Wiedzy o Pradze Południe rozstrzygnięty

12 marca w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennickiej 15 rozstrzygnięty został półfinał Konkursu Wiedzy o Pradze Południe, który organizuje senator Marek Borowski oraz Urząd Dzielnicy Praga-Południe.  W półfinale wzięły udział 24 drużyny z gimnazjów, liceów i techników z terenu dzielnicy. Do finału zakwalifikowały się reprezentacje następujących szkół:
  1. w kategorii gimnazjów: Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena, Gimnazjum nr 18 im. Ignacego Paderewskiego oraz Gimnazjum nr 21 w ZS nr 12 im. Olimpijczyków Polskich,
  2. w kategorii szkół średnich: XIX LO im. Powstańców Warszawy, IV LO im. Adama Mickiewicza oraz Technikum nr 12 w ZS nr 12 im. Olimpijczyków Polskich.
Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki indywidualne, czyli powyżej 24 punktów. Są to: Gabriela Lassota z Gimnazjum nr 25 (35 pkt),  Marta Drabek z Gimnazjum nr 18 (32 pkt.), Anna Majszyk z Gimnazjum nr 25 i Krystian Majewski z XIX LO (30 pkt), Monika Luty z Gimnazjum nr 21, Natalia Krasicka z Gimnazjum nr 25 oraz Paweł Kostuj z Technikum nr 12 ( 28 pkt), Kacper Sienicki z XIX LO ( 27 pkt), Krystian Mięgoć-Kowalski z Gimnazjum nr 27 i Piotr Pankratz z Gimnazjum nr 29 (25 pkt).czwartek, 6 marca 2014

Petycja nauczycieli praktycznej nauki zawodu do dalszych prac w komisjach senackich

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu w dniu 25 lutego zdecydowała o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie objęcia prawem do świadczenia  kompensacyjnego nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracujących w Centrach Kształcenia Praktycznego. Projekt został przekazany do dalszych prac w Sencie.
Inicjatorami zmiany ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych są nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, przy ul. Miskiej 1/5, którzy zwrócili się o pomoc w tej sprawie do senatora Marka Borowskiego.