sobota, 21 grudnia 2013

Bródnowski Uniwersytet Dzieci z wizytą w Sejmie i Senacie

21 grudnia senator Marek Borowski zaprosił do zwiedzenia Sejmu i Senatu dzieci z  Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci, który działa przy Domu Kultury "Świt". Młodym studentom towarzyszyli rodzice oraz opiekunowie z Domu Kultury. Goście zwiedzili m.in. sale posiedzeń Sejmu i Senatu, salę kolumnową i jedną z sal posiedzeń komisji. 

                                                      Zdjęcia: Piotr Woźniak, DK "Świt"

czwartek, 12 grudnia 2013

Petycja nauczycieli CKP w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu.

3 grudnia senator Marek Borowski przedstawił na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji petycję nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego w sprawie nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu występują o zrównanie ich praw do uzyskiwania świadczenia kompensacyjnego z innymi pracownikami pedagogicznymi wymienionymi w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.
Centra Kształcenia Praktycznego są odpowiedzią na zmniejszające się zainteresowanie szkolnictwem zawodowym i pozwalają na nabór młodzieży z różnych szkół. Zajęcia praktyczne, realizowane przez nauczycieli nauki zawodu w CKP są identycznez zajęciami prowadzonymi w warsztatach szkolnych należących do ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i techników. 
Obecne Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie powstało pod koniec lat 90-tych na bazie Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 przy ul. Mińskiej 1/5 na Pradze Południe.

Petycja  została skierowana do dalszych prac w Senacie.

wtorek, 12 listopada 2013

Rewitalizacja Pragi - spotkanie warsztatowe w ratuszu Pragi Północ

12 listopada senator Marek Borowski wziął udział w kolejnym warsztacie przygotowującym prawobrzeżną część Warszawy do procesu rewitalizacji. Spotkanie pod przewodnictwem wiceprezydenta Michała Olszewskiego odbyło się w ratuszu Dzielnicy Praga Północ i miało na celu stworzenie listy najpilniejszych potrzeb tego obszaru. Do dyskusji zostali zaproszeni przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, działających na Pradze. Bazą do dyskusji była diagnoza opracowana przez Urząd Miasta w oparciu o najważniejsze wskaźniki socjalne i ekonomiczne. Senator Marek Borowski zaapelował do władz miasta o jak najszybsze przygotowanie długofalowego Programu Rewitalizacji oraz znaczne zwiększenie nakładów finansowych na prawobrzeżną część Warszawy.

Informacje na temat  terminów kolejnych konsultacji oraz dokument pt.: "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ" są zamieszczone na stronie:
http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-o-rewitalizacji

piątek, 8 listopada 2013

V edycja "Sztafety Pokoleń" - Święto Niepodległości na Pradze Północ

8 listopada młodzież z Pragi Północ uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowym im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka przy ul. Szanajcy zorganizowano uroczystości z udziałem władz Dzielnicy, kombatantów oraz uczniów szkół średnich. Wspomnienie święta narodowego było okazją do przekazania przez licealistów z  LO im. Ruy Barbosy Aktu Przekazania Sztafety Pokoleń - inicjatywy mającej na celu kultywowanie wartości patriotycznych w praskich szkołach.
W uroczystości wziął udział senator Marek Borowski.


wtorek, 29 października 2013

Odznaka Honorowa PCK III. stopnia dla Zespołu Szkół im. Stefana Starzyńskiego na Pradze

29 października Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego na Pradze Północ otrzymał srebrną Odznakę Honorową PCK III. stopnia. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Polski Czerwony Krzyż instytucjom zaangażowanym w promocję idei krwiodawstwa w Polsce. Szkoły przy ul. Obozowej od lat organizują akcje oddawania krwi na rzecz m.in. Szpitala Praskiego i Centrum Zdrowia Dziecka. Do tej pory uczniowie i pracownicy oddali już ponad 300 litrów krwi. 
W uroczystości wziął udział senator Marek Borowski.


poniedziałek, 28 października 2013

Promocja książki - wywiadu E. Scalfari z papieżem Franciszkiem

28 października senator Marek Borowski wziął udział w dyskusji nt. książki zawierającej rozmowę papieża Franciszka z włoskim dziennikarzem Eugenio Scalfari o dialogu między Kościołem a niewierzącymi. W rozmowie uczestniczyli również ks. bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Episkopatu Polski, o. Stanisław Tasiemski z KAI oraz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Spotkanie poprowadził  Krzysztof Ziemiec z TVP.


piątek, 25 października 2013

50 lat Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża na Targówku obchodzi 50. rocznicę założenia. Z tej okazji 25 października odbyła się uroczystość, która zgromadziła absolwentów, byłych nauczycieli, a także obecne grono pedagogiczne, uczniów oraz władze dzielnicy i władze oświatowe.  Gościem uroczystości był również senator Marek Borowski, który życzył uczestnikom dalszych sukcesów edukacyjnych w przyjaznej atmosferze, którą szczyci się szkoła.

ZS im. Piotra Wysockiego kształcie obecnie w zawodach m.in: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik hotelarz, technik organizacji reklamy oraz  technik eksploatacji portów i terminali. Jej mury opuściło już ponad 8 tys. absolwentów.


piątek, 11 października 2013

Święto Edukacji Narodowej na Pradze i na Targówku

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Warszawskie dzielnice Praga Północ i Targówek zorganizowały uroczystości z tej okazji 11 października. Na Pradze Północ przyjęto ślubowanie nowo powołanych nauczycieli mianowanych. Nauczyciele z Targówka uczcili ten dzień przygotowanym przez siebie spektaklem, który został wystawiony w Teatrze Rampa. W uroczystościach uczestniczył senator Marek Borowski.

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

czwartek, 10 października 2013

Inauguracja roku akademickiego na Grochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

10 października  studenci Grochowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja, w której wziął udział senator Marek Borowski, odbyła się 
w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2.


środa, 9 października 2013

Finały Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych w Wesołej

9 października senator Marek Borowski wziął udział w finale XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych, który odbył się na terenie hipodromu w Wesołej. Olimpiadę zorganizował Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
9 października odbyły się finałowe biegi sztafet  szkół podstawowych i gimnazjów. 


3. miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła sztafeta chłopców z SP nr 84 im. W. Łukasińskiego z Targówka. Gratulujemy!

Zdobywcy 3. miejsca - SP nr 84 z Targówka
sobota, 5 października 2013

55-lecie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła

15 października Polski Komitet Pomocy Społecznej obchodzi 55- lecie działalności. Oddział w Wesołej świętował tą rocznicę 5 października w dzielnicowym Ośrodku Kultury. Gościem uroczystości był senator Marek Borowski.

                                                               Zdjęcia: PKPS Wesoła

piątek, 27 września 2013

Konferencja „Rewitalizacja – jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic?”

25 września senator Marek Borowski wziął udział w konferencji otwierającej prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji Pragi.
Organizatorem konferencji był warszawki ratusz, a głównym gościem prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stan prac, dotychczasowe działania oraz założenia przyszłego programu zaprezentował natomiast wiceprezydent Michał Olszewski. Gośćmi konferencji byli też specjaliści w dziedzinie rewitalizacji z polskich uczelni, przedstawiciele sektora pozarządowego działający na Pradze oraz beneficjenci i operatorzy zrealizowanych już projektów rewitalizacyjnych.
Wiceprezydent Michał Olszewski przedstawił założenia do przygotowywanego programu oraz jego zasięg terytorialny. Według tych planów od roku 2014 działania rewitalizacyjne mają się skupić po praskiej stornie Wisły ze szczególnym uwzględnieniem Starej Pragi, Kamionka i Targówka Fabrycznego.

Planowany obszar Programu Rewitalizacji Pragi 2014-2020
Więcej informacji na: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

poniedziałek, 2 września 2013

Międzynarodowy Dzień Weterana 2013 na Targówku

2 września senator Marek Borowski wziął udział w obchodach 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Międzynarodowego Dnia Weterana zorganizowanych przez środowisko kombatantów i władze Dzielnicy Targówek. Podczas uroczystości wręczone zostały honorowe odznaki Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy.
Senator Borowski został odznaczony Honorową Złotą Odznaką.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Konsultacje społeczne oraz wysłuchanie publiczne w Senacie


Otwarte konsultacje społeczne w sprawie projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz możliwość przeprowadzenia wysłuchania publicznego w odniesieniu do senackich inicjatyw ustawodawczych przewiduje m.in. nowelizacja Regulaminu Senatu, która weszła w życie 20 lipca 2013 r.
Każdy zainteresowany inicjatywą legislacyjną Senatu będzie mógł za pośrednictwem senackiej strony internetowej wyrazić swoją opinię na temat proponowanej regulacji i przedstawić swoje uwagi, opinie.
W myśl art. 79a ust. 2 i 3 Regulaminu Senatu projekt ustawy wniesiony do Marszałka Senatu poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej wyznacza termin przedstawienia uwag w ramach konsultacji społecznych, umożliwiający ich uwzględnienie w trakcie pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu tej Komisji. Jeżeli Marszałek skierował projekt ustawy także do innej komisji senackiej, uwzględnienie zgłoszonych uwag może nastąpić na wspólnym posiedzeniu komisji. Uwagi do senackich projektów ustaw, nad którymi obecnie pracują  komisje można przesłać za pomocą formularza umieszczonego w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Zgodnie z art. 80 ust. 1b Regulaminu komisje rozpatrujące projekt senackiej inicjatywy ustawodawczej mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego dotyczącego tego projektu, wskazując w szczególności dzień i godzinę jego przeprowadzenia.
Uchwałę tę oraz informację dotyczącą miejsca przeprowadzenia wysłuchania publicznego ogłasza się na senackiej stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed dniem wysłuchania. Szczegółowe zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego reguluje art. 80a Regulaminu Senatu. Zgodnie z przepisami tego artykułu prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ma każdy, kto zgłosił komisjom taką wolę co najmniej na 7 dni przed dniem wysłuchania, w formie pisemnej albo na adres poczty elektronicznej ogłoszony na senackiej stronie internetowej, wskazując między innymi interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, lub rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
Informacja ze strony: www.senat.gov.pl 

środa, 31 lipca 2013

69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia przypada 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Uroczystości upamiętniające to wydarzenie są organizowanie również po praskiej stronie Wisły.

30 lipca kombatanci z 6-XXVI Obwodu AK spotkali się przy budynku byłej praskiej PAST-y przy ul. Brzeskiej 24. W uroczystości uczestniczył  senator Marek Borowski.

                                                 Zdjęcia: Barbara Dżugaj

31 lipca kombatanci, młodzież, władze i radni dzielnicy oraz senator Marek Borowski odwiedzili miejsca pamięci związane z powstańczym zrywem na Pradze Południe:
 • tablice poświęcone pamięci Antoniego Żurowskiego i Bronisława Chajęckiego przy Ratuszu, ul. Grochowska 274,
 • tablice pamięci żołnierzy AK 6 Obwodu, Kościół pw. św.Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12,
 • obelisk saperów w Parku Skaryszewskim,
 • pomnik lotników brytyjskich w Parku Skaryszewskim,
 • obelisk pamięci poległych o wyzwolenie Warszawy w latach 1944-45, ul. Wybrzeże Szczecińskie,  
 • tablice upamiętniające uczestników przepraw przez Wisłę, Kościół pw. Apostołów Jan i Pawła, ul. Kapelanów AK,
 • tablica poświęcona pamięci płk. Tadeusza Schollenbergera, Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi, ul. Chłopickiego (przy pl. Szembeka),
 • pomnik żołnierzy 21 PP im. Dzieci Warszawy, Al. Waszyngtona, róg ul. Grenadierów.
                                                Zdjęcia: Urząd Dzielnicy Praga Południe

poniedziałek, 8 lipca 2013

Strategia Rozwoju Pragi Północ

8 lipca senator Marek Borowski wziął udział w posiedzeniu komisji infrastruktury Dzielnicy Praga Północ,  na której przedstawiony został autorski projekt Strategii rozwoju i rewitalizacji Pragi.  Projekt został przygotowany przez organizacje pozarządowe działające na rzecz odnowy dzielnicy i zachowania jej dóbr kultury. Autorami Strategii są:
Tomasz Peszke – Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „MICHAŁÓW”
Michał Sokolnicki – Stowarzyszenie „NOWA PRAGA”
Antoni T. Dąbrowski – Związek Stowarzyszeń Praskich

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Dzieci z SP nr 58 na Targówku Fabrycznym i dzieci z Kiejkut Nowych w Filharmonii Narodowej na zaproszenie senatora Borowskiego

 Na zaproszenie senatora Marka Borowskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku Fabrycznym oraz dzieci z mazurskich Kiejkut Nowych wzięły udział w koncercie charytatywnym organizowanym przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.
Koncerty Bractwa Gutenberga odbywają się co roku w Filharmonii Narodowej i pomagają najmłodszym poznawać świat muzyki poważnej. Służą również promowaniu wśród uczniów czytelnictwa.

Święto 1. Dywizji Grenadierów na Pradze Południe

17 czerwca senator Marek Borowski wziął udział w uroczystości upamiętniającej żołnierzy 1. Dywizji Grenadierów,  którzy w okresie II wojny światowej walczyli na polach bitewnych Francji.
Uroczystość z udziałem kombatantów, władz Dzielnicy Pragi Południe oraz przedstawicieli Ambasady Francji odbyła się przy obelisku u zbiegu ul. Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych.

Relacja na stronie Urzędu Dzielnicy Praga Południe: http://www.pragapld.waw.pl/w-rocznicę-bitwy-pod-lagarde.html#start

piątek, 14 czerwca 2013

Noc Pragi 2013

W piątek 14 czerwca warszawska Praga nie spała. Odbyła się kolejna NOC PRAGI - wydarzenie, które łączy mieszkańców, miłośników, artystów, którzy tu znaleźli swoją przystań i ciekawskich przybyszy z prawego brzegu. Swoje drzwi otworzyły kluby, galerie, restauracje i wszystkie inne miejsca, w których odbywa się kulturalne życie dzielnicy.  Senator Marek Borowski odwiedził m.in. kluby przy ul. Ząbkowskiej.

wtorek, 28 maja 2013

Laureaci konkursów wiedzy o Targówku nagrodzeni

28 maja senator Marek Borowski był gościem honorowym uroczystości wręczenia nagród w konkursach  organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 42 wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział Bródno:
 • Turniej Wiedzy o Targówku,
 • Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Literacki "II wojna światowa w dziejach mojej rodziny".
Jak co roku nagrodzeni zostali uczniowie i zespoły, które zebrały najwięcej informacji i wspomnień o historii  przedwojennego Bródna, Pelcowiny i Pragi.

piątek, 24 maja 2013

Dziennikarze kontra parlamentarzyści - turniej brydża sportowego w Sejmie

Senator Marek Borowski zasilił drużynę parlamentarzystów, którzy zmierzyli się z dziennikarzami w turnieju brydżowym. Turniej został zorganizowany w gmachu Sejmu przez Parlamentarny Zespół Brydża Sportowego.
W tym roku zwycięstwa nie pozwoliła sobie odebrać drużyna redaktora Andrzeja Janasa i Hirka Wrony.

wtorek, 7 maja 2013

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z DKS "Świt" z wizytą w Sejmie i Senacie

7 maja senator Marek Borowski przyjął w Sejmie wizytę studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Domu Kultury "Świt" na Targówku. To już druga wizyta UTW "Świt" w Parlamencie na zaproszenie senatora.  Tym razem przed gośćmi swoje tajemnice otworzyły m.in. sale posiedzeń Sejmu i Senatu, Sala Kolumnowa, Hotel Sejmowy oraz miejsca poświęcone pamięci zmarłych tragicznie parlamentarzystów.

piątek, 19 kwietnia 2013

Turniej szachowy o Mistrzostwo Prawego Brzegu 2013 rozstrzygnięty!

Mistrzem Prawego Brzegu Szkół Podstawowych w Szachach 2013 została  drużyna SP nr 353 z Wesołej pod opieką Pani Teresy Osypiuk! Drugie miejsce zajęła drużyna mieszana  z Targówka, trzecie drużyna SP nr 84 również z Targówka. GRATULUJEMY!
 

Gości turnieju finałowego w dniu 19 kwietnia  przyjęły gościnne wnętrza Arkad Kubickiego w Zamku Królewskim. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn z Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Rembertowa i Wesołej. Eliminacje dzielnicowe zostały rozegrane w lutym i marcu.

Najlepsze indywidualne wyniki na szachownicach osiągnęli:
 • na pierwszej: Mariusz Woźnica z SP nr 353 (Wesoła),
 • na drugiej: Konrad Zboina z SP nr 52 (Targówek),
 • na trzeciej: Radosław Olay-Fernandez z SP nr 73 (Praga Północ),
 • na czwartej (grały dziewczynki): Zuzanna Łaszczuk z SP nr 353 (Wesoła).
Specjalne wyróżnienia otrzymali również:
 • Julia Jankiewicz z SP nr 84 (Targówek) - najlepsza zawodniczka turnieju (poza czwartą szachownicą). Otrzymała specjalny puchar ufundowany przez Prezdent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz,
 • Krzysztof Iwaszkiewicz z PSP nr 108 (Targówek) - najlepszy zawodnik turnieju do lat ośmiu. Otrzymał puchar ufundowany przez senatora Marka Borowskiego.
Gośćmi uroczystości wręczenia nagród byli Prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz Sielicki oraz Burmistrz Pragi Północ Piotr Zalewski. Swoim drużynom kibicowali również podczas rozgrywek finałowych: Burmistrz Targówka Sławomir Antonik oraz Burmistrz Rembertowa Kacper Pietrusiński.