Zadania biura senatorskiego


Biuro senatorskie Marka Borowskiego obsługuje terenową pracę senatora w Mieście Stołecznym Warszawa, w okręgu wyborczym nr 42 obejmującym dzielnice: Praga Północ, Praga Południe,Targówek, Wesoła, Rembertów. Do głównych zadań biura należą:

  • ułatwianie mieszkańcom Pragi, a w szczególności  mieszkańcom Pragi kontaktów z senatorem,
  • prowadzenie korespondencji senatora,
  • przyjmowanie interesantów,
  • organizowanie dyżurów senatorskich,
  • udzielanie porad prawno-administracyjnym interesantom,
  • współpraca z organizacjami charytatywnymi i społecznymi,
  • organizowanie i przekazywanie pomocy materialnej,
  • działalność społeczna.
Adres biura:

Biuro Senatorskie Marka Borowskiego
ul. Grochowska 302 u.3
03-480 Warszawa
tel. 22 881-77-65
e-mail: biurosenatorskie@marekborowski.pl

otwarte: poniedziałek, wtorek, środa, godz.: 11:00-16:00