piątek, 13 kwietnia 2012

Apel senatora Borowskiego o przekazanie 1% podatku na organizacje działające na Pradze

 Apel senatora Marka Borowskiego i poseł Alicji Dąbrowskiej do mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy skierowany za pośrednictwem Echa Targówka i gazety Mieszkaniec:

Co roku miliony rodaków przeznaczają 1% swojego podatku na działalność społeczną organizacji pozarządowych. Lwią część tych kwot otrzymują fundacje i towarzystwa najbardziej znane, prezentowane przez telewizje i gazety. Ich działalność jest z pewnością bardzo pożyteczna, ale ma charakter ogólnokrajowy i rzadko związana jest z naszą dzielnicą, osiedlem czy podwórkiem.
Tymczasem obok nas, często w najbliższym sąsiedztwie, działają wspaniali społecznicy, którzy starają się rozwiązywać NASZE problemy – rodzinne, bytowe, zdrowotne, edukacyjne czy kulturalne. Winniśmy im wielką wdzięczność i wsparcie , bo bezpośrednio lub pośrednio z ich pracy i zaangażowania korzystamy. Problem w tym, że często nie wiemy o ich istnieniu.
Dlatego my, dwoje warszawsko-praskich parlamentarzystów, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem: 
        PRZEZNACZMY WSZYSCY 1% NASZEGO PODATKU ZA 2011r. NA NASZE, LOKALNE ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCE NA PRAWYM BRZEGU WARSZAWY!

Nam najbliższe są te, które zajmują się dziećmi i młodzieżą, częstą trudną, zaniedbaną, z ubogich rodzin – pokazują im sens i cel życia. Oto te organizacje na Targówku i Pradze Północ:

1) Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
2) Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Płn.
3) Stowarzyszenie Mierz Wysoko (ul. Brzeska)
4) Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” (ul. Stalowa)
5) Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
6) Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku”
7) Gminny Klub Piłkarski „Targówek”


oraz na Pradze Południe:

8)  Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
9) „Przywrócić Dzieciństwo” Tow. Przyjaciół Dzieci  Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” (ul. Stara)  10) Fundacja „Dzieci Niczyje” (ul. Katowicka)
11) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”