piątek, 3 lutego 2012

Konkurs "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej"

W Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ogłoszonym przez Senat uchwałą 1 lutego 2012 r., organizowany jest konkurs "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej".
Najważniejszym celem konkursu, organizowanego przez Senat wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych, jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację. Chodzi także o wspieranie aktywności i integrację seniorów we wspólnotach lokalnych. Konkurs ma służyć zebraniu informacji o programach realizowanych przez samorządy i wyłonieniu najciekawszych przykładów tego typu działań. Jest adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: okręgowym - w senatorskich okręgach wyborczych i krajowym, w którym wezmą udział najlepsze prace wyłonione na etapie okręgowym. Pomoc w przeprowadzeniu konkursu w swoich okręgach wyborczych zadeklarowali senatorowie. Na etapie krajowym prace oceni jury składające się m.in. z przedstawicieli  Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji w Senacie w listopadzie 2012 r. Będzie podsumowaniem konkursu i inspiracją do dalszych działań na rzecz osób starszych.
 
Regulamin konkursu na stronie: www.senat.gov.pl