piątek, 25 października 2013

50 lat Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża na Targówku obchodzi 50. rocznicę założenia. Z tej okazji 25 października odbyła się uroczystość, która zgromadziła absolwentów, byłych nauczycieli, a także obecne grono pedagogiczne, uczniów oraz władze dzielnicy i władze oświatowe.  Gościem uroczystości był również senator Marek Borowski, który życzył uczestnikom dalszych sukcesów edukacyjnych w przyjaznej atmosferze, którą szczyci się szkoła.

ZS im. Piotra Wysockiego kształcie obecnie w zawodach m.in: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik hotelarz, technik organizacji reklamy oraz  technik eksploatacji portów i terminali. Jej mury opuściło już ponad 8 tys. absolwentów.