czwartek, 12 grudnia 2013

Petycja nauczycieli CKP w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu.

3 grudnia senator Marek Borowski przedstawił na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji petycję nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego w sprawie nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu występują o zrównanie ich praw do uzyskiwania świadczenia kompensacyjnego z innymi pracownikami pedagogicznymi wymienionymi w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.
Centra Kształcenia Praktycznego są odpowiedzią na zmniejszające się zainteresowanie szkolnictwem zawodowym i pozwalają na nabór młodzieży z różnych szkół. Zajęcia praktyczne, realizowane przez nauczycieli nauki zawodu w CKP są identycznez zajęciami prowadzonymi w warsztatach szkolnych należących do ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i techników. 
Obecne Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie powstało pod koniec lat 90-tych na bazie Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 przy ul. Mińskiej 1/5 na Pradze Południe.

Petycja  została skierowana do dalszych prac w Senacie.