niedziela, 11 maja 2014

Jarmark Floriański 2014

11 maja w Parku Praskim odbył się IX Jarmark Floriański - jeden z największych, corocznych festynów na Pradze. Oprócz dobrej zabawy i kiermaszu rozmaitości Jarmark był okazją do nagrodzenia osób i organizacji działających na rzecz mieszkańców i dzielnicy Praga Północ. Senatorowi Markowi Borowskiemu przypadło w udziale uhonorowanie statuetką Floriana harcerzy z Hufca ZHP Praga-Północ im.Wigierczyków.

                                   Zdjęcia: Urząd Dzielnicy Praga-Północ